1 3 4

15.Masaker v Ishbale

16.Ten, kto stráca

17.Dom čakajúci rodiny

18.Marcohove poznámky

19.Pravda skrytá za pravdou

20.Duše strážcov

21.Červený žiar

22.Stvorenie človeka

23.Oceľové srdce

24.Spoločné vzpomienky

25.Slova rozlúčenia

26.Jej dôvod

27.Učiteľka

28.Jeden je všetko a všetko je jeden

1 3 4