SK: Čo je ANIME?

Názov anime pochádza z roztomilej skomoleniny anglického slovíčka animation (čo by Japonci čítali animešón) a popisuje ďalší stupeň vývoja príbehu, ktorý aziati produkujú vo veľkom. Defakto sú to animované filmy a seriály kreslené podľa mangy.
 
História anime:
Anime vzniko ako inak v 20. storočí, presnejšie niekedy na jeho začiatku. Výsledky s animačními technikami z Francúzska, Nemecka, USA a Ruska, ktoré v tej dobe hýbali svetom. Vzápätí anime prevalcovalo svojou japonskou konkurenciou, čo boli klasické hrané filmy (ich význam je dodnes silne potlačený) a vďaka možnosti tváriť sa ,,neázijsky" malo skoro otvorenú cestu do západného sveta. V priebehu 70 rokov upevnilo svoje postavenie v domovine vďaka renovácií už spomínanej mangaky Osamu Tezuky. Západ sa anime dočkal až v priebehu 90 rokov.
 
Doplnkové informácie:
Príkladom anime, ktoré sa dostalo dokonca aj na naše obrazovky televízií, sú starí známi Pokémoni, Digimon, Král Šamanov či Naruto. Jeho ,,zmasakrovaná" verzia bola zostrihaná a sprístupnená pre deti. Samozrejme skutočne nie je nad originál s japonskym dabingom. Manga a anime ovplyvnili mnoho ľudí, tak prečo o nej niečo mále nevedieť?
USA zasahuje do anime a to veľmi výrazne! Mnohokrát vystrihuje neprístupné, krvavé scény, traumatizujúce diely...
 

CZ: Co je ANIME?

Název anime pochází z roztomilé zkomoleniny anglického slovíčka animation (což by Japonci četli animéšón) a popisuje další stupeň vývoje příběhů, které tito asiati ve velkém produkují. De facto to jsou animované filmy a seriály kreslené podle mangy.
 
Historie anime
Anime vznikla - jak jinak - ve 20. století, přesněji někdy na jeho počátku, jakožto výsledek nadšených experimentů s animačními technikami z Francie, Německa, USA i Ruska, které v té době hýbaly světem. Vzápětí anime převálcovalo svou japonskou konkurenci, jíž byly klasické hrané filmy (jejich význam je dodnes silně potlačen) a díky možnosti tvářit se „neasijsky“ mělo téměř otevřenou cestu do západního světa. Na svou cestu-kolem-světa si muselo počkat ještě pár let. Nejprve si v průběhu 70. let upevnilo své postavení v domovině díky renovacím již zmiňovaného mangaky Osamu Tezuky. Západ se anime dočkal až v průběhu 90. let.
 
Doplnkové informace
Příkladem anime, která se dokonce dostala i na obrazovky našich televizí, jsou staří známí Pokémoni, Digimoni, Král Šamanů či Naruto, jehož „zmasakrovaná“ (vystříhaná a pro děti přístupná). Ovšem vskutku není nad originál s Japonským dabingem. 
Manga a anime ovlivnily mnoho lidí, tak proč o ní něco málo nevědět?
USA i do anime a to velmi výrazně! Mnohokrát vystřihuje nepřístupné, krvavé scény, traumatizující díly ...